Behandlingsupplägg och priser

På Nordic Clinic deltar patienterna aktivt i behandlingen. Ju mer motiverad och informerad patienten är, desto bättre blir resultatet. Våra rutiner beskrivs närmare nedanför.

Frågeformulär

När du har bokat in en tid för din första konsultation hos oss kommer du att få ett frågeformulär från Living Matrix. Vi ber dig fylla i hela formuläret 48 timmar inom din konsultation. Frågeformuläret som är mycket omfattande består av många delar som berör din hälsa, livsstil, kosthållning och historik. Frågeformuläret är grundläggande för att hitta orsaken till dina hälsoproblem och behandlaren går igenom det grundligt innan första mötet. Konsultationstiden kan då utnyttjas optimalt. Se därför till att du tar god tid på dig för att fylla i ditt hälsoformulär.


All information behandlas konfidentiellt.

Konsultationer

Ett typisk behandlingsupplägg innebär 3-5 konsultationer. Det kan till exempel se ut så här:
 
Konsultation 1: Patient och behandlare träffas och går igenom frågeformuläret noggrant. Under denna konsultation kan behandlaren rekommendera eventuella hälsotester och en preliminär behandlingsplan. Behandlingsplanen kan innehålla allt ifrån ändringar i kosthållning, till rekommendationer om kosttillskott eller laboratorieanalyser.
 
Konsultation 2: Den andra konsultationen brukar infalla omkring 4-6 veckor efter det första mötet, beroende på hur omfattande behandlingsplanen är. Patientens utveckling utvärderas och eventuella testresultat förklaras. En mer exakt behandlingsplan fastställs utifrån resultaten.
 
Konsultation 3: Denna konsultation möjliggör en ny utvärdering av utvecklingen. När en patients primära symptom har förbättrats kan fokus under konsultationen skiftas till mildare symptom som kan ha legat i skuggan av de primära. Kosthållning samt kosttillskott kan justeras och ytterligare tester kan genomföras efter behov.
 
Konsultation 4: Uppföljning, utvärdering och frågor, samt eventuell avslutning.
 
Under konsultationen sitter en assistent med och skriver journalanteckningar som delges patienten efteråt. På det sättet kan patienten när som helst gå tillbaka utan att behöva skriva ner anteckningar själv. Assistenten finns också där för att följa upp patienten efteråt om det skulle uppstå några frågor.

Priser

Konsultation av Graeme Jones – 60 min: 2000 SEK. Från och med 1 september 2019 kommer priset att höjas till 2200 SEK.
Konsultation av Graeme Jones – 30 min: 1000 SEK. Från och med 1 september 2019 kommer priset att höjas till 1100 SEK.

Konsultation av Linus Mårtensson, Marie Gershagen, Zuzana Kaxiras leg. läkare – 75 min: 3200 SEK. Från och med 1 september 2019 kommer priset att höjas till 3300 SEK.

Konsultation av Louise Tjernqvist, näringsterapeut – 60 min: 1800 SEK

Konsultation av Annie Pettersson, MSc, PhD - 60 min: 2000 SEKKonsultationer över telefon eller Skype är också möjligt, och då gäller samma priser som ovan. Laboratorieanalyser betalas separat och ingår inte i konsultationspriserna. Avbokning av konsultationer kan göras 48 timmar innan mötet, annars debiteras hela avgiften. Detta kan göras på telefon 08-420 391 14 eller via e-mail info@nordicclinic.se.

Om

Nordic Clinic ligger i framkant inom funktionsmedicin och erbjuder individanpassad diagnostik och behandling till patienter Skandinavien över.

Adress

Nybrogatan 56
114 40 Stockholm
Sweden

Kontakta oss

08-420 391 14
info@nordicclinic.se

Nordic Clinic SE ©
Powered by Getwebshop ©