Om oss

Nordic clinic Stockholm

Nordic clinic är en nystartad klinik på Östermalm i Stockholm som utövar funktionsmedicin på riktigt. Kliniken startades och drivs av Graeme Jones som har lång erfarenhet av funktionsmedicin både från Storbritannien och Sverige. Nordic clinic är en del av Nordic group som även innefattar Nordic laboratories och en klinik i Köpenhamn med nära samarbete och stort utbyte av kompetens sinsemellan. Vi står i spetsen för ny kunskap och har också som mål att bidra till detta genom utvärdering och publikationer av klinikens behandlingsresultat på olika områden.


Funktionsmedicin

Under de senaste årtiondena har det skett en stor utveckling inom medicinsk vetenskap och behandling. I traditionell medicin ligger fokuset primärt på symptombehandling, medan funktionsmedicinen fokuserar på individuell behandling av grundorsaker hos den enskilde patienten. Vi upplever en positiv dialog mellan de två världarna och strävar efter att skapa en stark länk mellan vårt breda arbetssätt och traditionell medicinsk behandling. Detta görs genom individualiserad behandling med fokus på orsaken till problemet och inte bara på symptomen.


Behandlare och patient

Klinikens professionella behandlare och läkare har hög kompetens. Alla vi på kliniken lever även enligt funktionsmedicinska principer vilket gör att vi kan ta med oss den erfarenheten i verksamheten och i mötet med patienterna. Vårt mål är att guida patienten utifrån evidensbaserad kunskap samt klinisk och personlig erfarenhet. Testning, behandling och råd är alltid skräddarsydda efter individen. Vi rekommenderar de kliniskt bästa läkemedlen, naturläkemedlen och kosttillskotten för bästa möjliga effekt. Samarbetet mellan behandlare och patient gör så att patienten får tillit till sin förmåga att hantera orsaken till problemen och uppnå optimalt hälsa. Utfallet kan innebära att man ändrar på kosthållning, tankemönster, livsstil, träning, sömn och stresshantering. Utöver livsstil har vi också stor kunskap om diagnostik och behandling av till exempel näringsbrister, infektioner, parasiter och tarmflora.


Samarbetspartners

Nordic Clinic använder toppmoderna laboratorier i både Europa och USA för att analysera prover. Testning möjliggör att vi arbeta utifrån en korrekt diagnos. Vi har också etablerat samarbeten med andra kliniker och behandlare som praktiserar inom egna specialfält.

 

Vi på Nordic Clinic Stockholm


Graeme Jones, VD

Graeme Jones är Stockholmsklinikens grundare och VD. Han har under de senaste 13 åren samlat på sig gedigna erfarenheter från medicin, fitness, rehabilitering, näring och klinisk forskning. Han har flera utbildningar bakom sig, bl.a. näringsfysiologi, näringsgenomik och en BA i Sport Health and Exercise. Innan Graeme flyttade till Sverige drev han ett av Storbritanniens största enheter för preventativ medicin på Nuffieldsjukhuset, samt har arbetat tillsammans med några av Europas ledande specialister inom neurologi, ryggkirurgi, smärta, psykologi och sjukgymnastik på Bowskillkliniken i London. Han har också arbetat för den privata kliniken London General Practice och som konsult åt företag som IBM, JP Morgan Chase, ExxonMobil, försäkringsbolag och Parasitology Centre Inc. i Arizona. Graeme har även arbetat med professionella golfare och elithockeyspelare i Europa och Sverige. Utöver patientfokuserat arbete har han coachat medicinsk personal och hälsoterapeuter inom funktionsmedicin och näringsvetenskap.

Katarina Kilter, Klinikchef

Katarina är ansvarig för vår verksamhetsutveckling och arbetar bl.a. med att förbättra processer och patientupplevelse. Hon har sin bakgrund inom affärs- och produktutveckling från såväl storbolag som start-ups och har även lång erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och projektledning. Katarina har själv genomgått en livsförändrande hälsoresa och är numera utbildad Kost- och Hälsocoach med en pågående vidareutbildning till Cert. Funktionsmedicinsk Terapeut. Hon är lärling till Graeme och gör för närvarande sin patientpraktik. Hon drivs av att hjälpa sina klienter mot ett hälsosammare, friskare och symtomfritt liv genom att medvetandegöra den kunskap som finns kring kropp, hälsa och ohälsa. "Kunskap är nyckeln och mätbara resultat är vägen till en hållbar livsstil." Katarina är mammaledig till Augusti 2020.

Linus Mårtensson, Leg läkare

Dr Linus Mårtensson är leg läkare och specialist i allmänmedicin. Han har arbetat som distriktsläkare samt har även erfarenhet inom företagshälsovård och är utbildad inom både näringslära, hälsopedagogik, förebyggande holistiskt hälsoarbete, rehabilitering och motiverande samtal. Vidare har dr Mårtensson utbildat sig till styrketräningsinstruktör, badmintontränare samt massör och har ett stort aktivt intresse för kost och livsstil samt dess betydelse för hälsa.

Marie Gershagen, Leg läkare

Marie är en läkare med erfarenhet inom psykiatri, allmänmedicin, kardiologi och akutsjukvård. Hon är sedan tidiga år intresserad av mat som medicin och är utbildad inom näringsmedicin på Stanford University. Dr Gershagen är internationellt certifierad lärare och terapeut inom MediYoga (medicinsk evidensbaserad yoga) och utbildad i medicinsk akupunktur av DMAS, danska medicinska akupunktursällskapet. Hon är även utbildad i psykologi och har en passion för hälsocoachning med ett holistiskt synsätt och strävar efter att se till alla aspekter av människan - fysiskt, mentalt, emotionellt och energimässigt - i sitt arbete.

Zuzana Stiblarova Kaxiras, Leg läkare

Zuzana tog läkarexamen på Karolinska Institutet 2008. Med erfarenhet från internmedicin, barnmedicin och psykiatri arbetar Zuzana de senaste åren som familjeläkare på vårdcentral. Där möter hon patienter med komplexa problem och kroniska sjukdomar. Då hon kände att hon inom vårdcentralens ramar inte kunde hjälpa dessa patienter tillfredställande, har hon vidareutbildat sig inom sjukdomsprevention, autonom dysfunktion och stressreglering samt långvarigsmärta, rehabilitering och utmattningssyndrom. Hon har också utbildning inom functional medicine samt är lic. kostrådgivare. Att arbeta individanpassat, evidensbaserat och se hela människan samt att motivera patienten till egen ansvar är Zuzanas arbetssätt. 

Annie Pettersson, MSc, PhD

Annie Pettersson är molekylärbiolog med examen från Uppsala universitet. Hon har doktorerat på Karolinska institutet där hon forskade på diabetes, övervikt och inflammation. Annies stora intresse för vetenskap och personliga erfarenhet av funktionsmedicin har lett till ett engagemang för individanpassad medicin och forskning inom områden som autoimmuna & kroniska sjukdomar, inflammation, näringslära och livsstil. På Nordic Clinic har Annie rollen som intern forskare och kommer att bedriva forskningsprojekt på kliniken, hålla föreläsningar och verka för att vi implementerar den senaste kunskapen.

Anna Andreasson, MSc, PhD

Anna Andreasson är en klinisk epidemiolog med erfarenhet av experimentella, kliniska, epidemiologiska samt registerbaserade studier. Hon är aktiv på Karolinska Institutet och har publicerat mer än 50 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter. Anna är har specialiserat sig på användningen och utvärdering av mått på patientrapporterade utfall i vetenskapliga studier, i synnerhet subjektiva hälsoupplevelser. På Nordic Clinic har Anna rollen som extern granskare och kommer att granska den pågående forskningsverksamheten.

Louise Tjernqvist

Louise är dipl. näringsterapeut med funktionsmedicinskt fokus. Hon är utbildad inom livsstilsmedicin och body-mind-medicin, bl.a. via sin mentor Dr Deanna Minich. Louise har internationella erfarenheter både som föreläsare och av coaching av privata klienter. Som fd elitidrottare (två olympiska spel) har hon ett naturligt driv för hälsa, prestation och livsstilsförändringar. På Nordic Clinic arbetar Louise som näringsterapeut med fokus på coaching och utbildning av patienter.

 

Om

Nordic Clinic ligger i framkant inom funktionsmedicin och erbjuder individanpassad diagnostik och behandling till patienter Skandinavien över.

Adress

Nybrogatan 56
114 40 Stockholm
Sweden

Kontakta oss

08-420 391 14
info@nordicclinic.se

Nordic Clinic SE ©
Powered by Getwebshop ©